Flexvorm temp-to-perm is de trend

Flexvorm temp-to-perm is de trend

Uitzendbureaus binden hun personeel niet langer eindeloos aan een tijdelijk uitzendcontract.
Na een half jaar te hebben gewerkt, wordt ’ t steeds normaler dat de uitzendkracht in dienst treedt bij de opdrachtgever zelf.
Werknemers stellen steeds hogere eisen nu de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en het vinden van personeel steeds lastiger wordt.
Aan de andere kant zijn inleners nog steeds voorzichtig bij het aannemen van vast personeel en geven de voorkeur aan een ‘proef’ periode van
zes maanden via het uitzendbureau.